اسامی ۲۲۸ جانباخته ایرانی فاجعه منا منتشر شد

دسته: اخبار مهم ایران و جهان
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۶ مهر ۱۳۹۴

اسامی ۲۲۸ جانباخته ایرانی فاجعه منا منتشر شد / تازه‌ترین لیست جانباختگان فاجعه منا که ۲۲۸ نفر اعلام شده است، از سوی سازمان حج و زیارت اعلام شد

به گزارش «مجاهدان»، تازه ترین لیست جانباختگان حادثه مرگبار منا از سوی سازمان حج و زیارت به شرح ذیل اعلام شد:

ردیف   نام  نام خانوادگی   کاروان

۱مختار  اکبری             ۲۴۰۱۶

۲محمد ابراهیم احمد آبادی ۱۹۰۳۳

۳اسماعیل اسپوکه ۱۲۰۱۲

۴حسین استخری  ۲۴۰۱۹

وحید اسلامی   ۲۴۰۱۹

۶بلال اسلامیان   ۱۰۰۰۳

۷احمد اسماعیلی چافی  ۲۸۱۵۹

۸فرضعلی اصغری  ۳۰۲۷۸

۹حسن افشون  ۱۲۰۱۲

۱۰غلام حسین  الله وردی  ۱۸۰۰۳

۱۱داود امیرآبادی  ۲۴۰۱۰

۱۲نادعلی امینی  ۲۴۰۱۶

۱۳رسول امینی فرخانی  ۱۹۳۷۳

۱۴حجت اوشیانی  ۲۸۱۵۹

۱۵حمیده ایازی  ۳۸۰۳۶

۱۶عزت اله ایزدی  ۲۴۰۱۰

۱۷ عبد الله ایگدری  ۳۸۰۳۶

۱۸اسدالله  ایمن پور  ۲۴۰۱۹

۱۹تازه گل آزمون  ۳۸۰۱۷

۲۰عبدالمجید آق آتابای  ۳۸۰۱۷

۲۱رحیم آقایی پور آزاد

۲۲علی رضا باغانی  ۱۹۲۸۹

۲۳علی اکبر  باغانی ۱۹۲۸۹

۲۴محمد ابراهیم  باقری  ۴۰۰۱۱

۲۵محمد باقری ۴۰۰۱۱

۲۶ابراهیم باقریان یزدآبادی  ۱۳۴۳۰

۲۷حسن باهرخواه  ۱۹۳۷۳

۲۸امین باوی بعثه رهبری

۲۹بایرامعلی بخته ۱۰۰۰۳

۳۰عروج علی برازنده ۱۰۰۰۳

۳۱عبد الله براهویی ژند ۳۸۰۳۶

۳۲حسین برفرازی ۱۹۰۳۳

۳۳بالا اوغلان برگستان  ۱۰۱۱۶

۳۴علی نظر برومند ۲۴۰۳۷

۳۵غضنفر بشیری گودرزی ۲۹۰۱۳

۳۶علیرضا بقایی ۱۹۳۷۳

۳۷محمد ولی بهلکه ۳۸۰۱۷

۳۸رحمت اله بهمرام ۳۸۰۱۷

۳۹محمد باقر بهمن زادگان ۲۴۰۳۷

۴۰کریم پور تقی راستگو مقدم  ۲۸۱۵۹

۴۱ابراهیم  پور رستمی  ۲۸۱۵۹

۴۲فرهاد پیرزاده ۴۸۱۱۳

۴۳محمدامین پیروتی  ۱۲۰۱۲

۴۴حسین پیروی اکبرآبادی ۲۴۰۱۶

۴۵وجیه الله تغیانی  ۱۷۲۴۸

۴۶علی تقوی طلب ۱۹۰۲۹

۴۷مصطفی تودویی ۲۹۰۱۲

۴۸گوزل تورانی ۳۸۰۱۷

۴۹علی ثامنی  ۲۸۱۵۹

۵۰سعید  جعفری ۱۷۶۶۵

۵۱اسماعیل جعفری  ۲۴۰۱۰

۵۲حسین  جعفری  ۴۰۰۱۱

۵۳سید جلال جلال زاده  ۱۹۳۷۳

۵۴رجب علی جمعه اربانی ۱۹۲۸۹

۵۵عزیز چاچ ۱۲۰۱۲

۵۶علی حسین  چشم دهام  ۴۰۰۱۱

۵۷حبیب الله چنگیری  ۱۳۳۲۲

۵۸محمد  چوبدار  ۳۹۰۰۹

۵۹محمدرضا حاجتمند  ۱۹۰۳۳

۶۰محسن  حاجی حسنی کارگر  بعثه رهبری

۶۱زلیخا  حاجی زاده  ۱۲۰۱۲

۶۲پرویز حبیبی  ۲۹۰۱۲

۶۳عصمت حسامی  ۱۲۰۱۲

۶۴علی اکبر  حسنی  ۱۹۲۸۹

۶۵سیدحسن  حسینی  ۱۹۰۳۳

۶۶حیدر  حسینی  ۲۸۱۵۹

۶۷سید احمد  حسینی  ۱۹۰۳۳

۶۸حسین حیاتی  ۲۴۰۳۷

۶۹قیصر علی  حیدری  ۱۳۰۵۳

۷۰احمد  خادمی  ۲۴۰۱۶

۷۱عبد الصمد  خانی  ۱۹۰۳۳

۷۲خدیجه  خرمالی  ۳۸۰۳۶

۷۳شکرالله  خشخویی ۱۳۰۷۷

۷۴محمد  خندان  ۲۴۰۳۷

۷۵حسن  خواجه پور ۲۴۰۱۶

۷۶غلام رضا خورسند  ۲۸۱۵۹

۷۷ابوالفضل  خیرآبادی ۱۹۰۳۳

۷۸محمد سعید  دانش طلب  ۱۹۳۷۳

۷۹هرمز داوری  ۱۸۰۰۳

۸۰محمود  دشتی  ۱۹۲۸۹

۸۱ابوالفضل  دشتی  ۱۹۰۳۳

۸۲علی اکبر  دلیر  ۳۹۰۰۹

۸۳قربان بی بی  دهقان پور اینچه برون ۳۸۰۱۷

۸۴مالک دهقان خیاوی ۱۰۰۰۳

۸۵محمدابراهیم  دهنوی ۱۹۰۲۹

۸۶یوسف  دولتی  ۱۷۰۸۲

۸۷علی  ذبیح زاده پاشا  ۳۰۰۲۸

۸۸ولی  ذکایی  ۳۰۰۲۸

۸۹عبد الله  رادپور  ۱۲۰۱۲

۹۰علی  رازانی  ۲۹۰۱۲

۹۱محمد راکعی  ۲۴۰۱۹

۹۲علی رجبی محمد آباد ۱۹۲۸۹

۹۳عبدالقادر  رحکن رودی

۹۴قاسم رحمانی ۲۴۰۳۷

۹۵قنبر رحمانی تونی ۲۹۰۱۲

۹۶امیر رحمت نیا ۱۹۰۲۹

۹۷عبد الستار رحمکن سوری

۹۸سید احمد رحیمی ۴۰۰۱۱

۹۹حسن رحیمی ۴۰۰۱۱

۱۰۰رضا رحیمیانی ثابت ۲۹۰۱۳

۱۰۱محمدمهدی رضاپور  ۳۹۰۰۹

۱۰۲محسن رضایی  ۳۰۰۰۵

۱۰۳محمد حسین رمضانی سیاه خلکی  ۲۸۱۵۹

۱۰۴سید محمدرضا روحانی  ۱۷۲۴۸

۱۰۵محمد  روزبهانی  ۲۹۰۱۳

۱۰۶اسماعیل  روستایی  ۲۴۰۳۷

۱۰۷علی اصغر روشن روان  ۱۹۰۰۹

۱۰۸محمدعلی  روشنی  ۲۹۰۱۲

۱۰۹سید مرتضی  رییس زاده  ۱۳۰۷۷

۱۱۰غلامحسین  زردی  ۱۹۰۲۹

۱۱۱معصوم  زمانی  ۴۱۰۲۳

۱۱۲قربانعلی سالاری  ۳۰۰۲۸

۱۱۳محمد مهدی  سلحشور  ۳۰۰۲۸

۱۱۴مریم سلطانی  ۱۲۰۱۲

۱۱۵حسن سلیمانی درچه  ۱۳۰۷۷

۱۱۶محمد رضا سلیمانیان  ۱۹۰۲۹

۱۱۷غلام عباس  سهیلی  ۲۴۰۳۷

۱۱۸محی الدین  سید باقری ۲۴۰۱۹

۱۱۹شهریار شادمندقانع ۱۹۳۷۳

۱۲۰محمد شاه محمدی ۱۹۲۸۹

۱۲۱غلامعلی شاهین ۱۹۰۲۹

۱۲۲سیدمحمود شجاعی  ۲۹۰۱۳

۱۲۳عباسعلی شکری ۴۰۰۱۱

۱۲۴ابوالفضل شورابی  ۱۹۰۲۹

۱۲۵یوسف شیخی  ۱۲۰۱۲

۱۲۶ساراگل شیروانی  ۳۸۰۱۷

۱۲۷عبد الستار شینور نصاری  ۲۰۲۰۶

۱۲۸ابراهیم صادقی واسکسی ۳۰۲۷۸

۱۲۹علی اصغر  صالحی گلسفیدی ۲۸۱۵۹

۱۳۰حسین صبور ابراهیمی ۱۹۳۷۳

۱۳۱علی  صرفی آشپزخانه ابوالجدایل

۱۳۲غلامرضا طاهری  ۴۰۰۱۱

۱۳۳رضا  عارف خانی  ۱۹۰۳۳

۱۳۴حسین علی  عباسی  ۴۰۰۱۱

۱۳۵احمد  عباسی  ۱۹۲۸۹

۱۳۶حبیب الله عزیزی  ۳۸۰۱۷

۱۳۷حسینعلی  عفتی  ۴۱۰۲۳

۱۳۸شهناز  علاقی  ۳۸۰۱۷

۱۳۹جمشید علم جو ۲۸۱۵۹

۱۴۰شریف عماد ارشد  ۱۲۰۱۲

۱۴۱غلامرضا غلامی  ۱۹۳۷۳

۱۴۲فرامرز  غلامی  ۴۰۰۱۱

۱۴۳محسن غلامی

۱۴۴رحمت  غلامی جیرگل  ۲۸۱۵۹

۱۴۵محمد اسماعیل  فخری  ۱۹۰۳۳

۱۴۶ابراهیم  فخری  ۲۸۱۵۹

۱۴۷محمد علی  فرخاری  ۱۹۰۳۳

۱۴۸محمدتقی  فرخاری  ۱۹۰۳۳

۱۴۹حسین  فرخی  ۴۰۰۱۱

۱۵۰محمد رضا  فروزان  ۳۰۲۷۸

۱۵۱حسن  فهیمی  ۳۵۱۹۵

۱۵۲محمد جواد  فیاض  ۱۸۰۰۳

۱۵۳غلام عباس  قادری  ۱۹۳۷۳

۱۵۴غلامعباس  قاسمی  ۲۹۰۱۳

۱۵۵هدایت  قاسمی شورابی

۱۵۶جانعلی قائد رحمت  ۲۹۰۱۲

۱۵۷سبزخدا  قائد رحمت  ۲۹۰۱۲

۱۵۸علی اکبر  قدم گاهی  ۱۹۰۳۳

۱۵۹درسن تقان  قزل  ۳۸۰۱۷

۱۶۰حسین  قلی زاده  ۴۰۰۱۱

۱۶۱علی   قنبری  ۳۰۲۷۸

۱۶۲محمد رضا  کارگر  ۳۴۱۷۸

۱۶۳عبداله  کاظمی  ۳۰۰۰۵

۱۶۴یوسف  کاکویی  ۲۸۱۵۹

۱۶۵محمد  کامل  ۱۶۱۳۳

۱۶۶محمد موسی  کرمی  ۲۹۰۱۳

۱۶۷ابراهیم  کریم پور چمچالی  ۲۸۱۵۹

۱۶۸رضا  کریمی قلعه بابا خانی  ۱۷۲۴۸

۱۶۹احمد  کفاش  ۱۳۰۷۷

۱۷۰علی اکبر  کلاته  ۱۷۲۴۸

۱۷۱یکن دردی کلته  ۳۸۰۱۷

۱۷۲فیض الله  کیوانی  ۱۸۰۰۳

۱۷۳مجتبی  گرجی  ۲۹۰۱۲

۱۷۴علی  گمارلو  ۱۶۱۳۳

۱۷۵اسماعیل  گندابی  ۱۹۰۳۳

۱۷۶عباس  گودرزی   ۲۹۰۱۳

۱۷۷عباس  لطفی  ۲۴۰۱۰

۱۷۸احمد لطفی  ۱۹۰۳۳

۱۷۹محمد ظاهر  ماروسی  ۱۹۰۳۳

۱۸۰حبیب اله  ماروسی  ۱۹۰۳۳

۱۸۱اراز بی بی  محمد آلق  ۳۸۰۱۷

۱۸۲ابراهیم  محمدی  ۱۹۰۳۳

۱۸۳حسین  محمدی  ۲۴۰۱۶

۱۸۴غلام رضا  محمودی  ۴۰۰۱۱

۱۸۵نور محمد  مختوم نژاد  ۳۸۰۱۷

۱۸۶عزت الله  مرادی  ۲۸۱۵۹

۱۸۷حسن  مرشدی  ۱۹۰۳۳

۱۸۸ایمان علی  مسیبی  ۳۰۰۲۸

۱۸۹محمدابراهیم  مصطفی زاده  ۲۸۱۵۹

۱۹۰یگن بی بی  مقدم اینچه برون ۳۸۰۱۷

۱۹۱محمدحسن  ملایم ۲۴۰۱۹

۱۹۲عبد الستار  ممکن رود

۱۹۳نعمت الله منصوری  ۲۴۰۳۷

۱۹۴علی اصغر  مهرآباد  ۱۹۰۲۹

۱۹۵داوود  موسوی  ۱۷۷۷۵

۱۹۶مصطفی  موسوی  ۲۹۰۱۲

۱۹۷مصطفی  موسوی  ۳۰۰۲۸

۱۹۸هادی میرزایی  ۱۹۳۷۳

۱۹۹حسین  میرمرتضوی  ۱۹۳۷۳

۲۰۰اسکندر  ناصری  ۲۴۰۱۶

۲۰۱اسمعیل  نجفی  ۲۱۰۱۱

۲۰۲احمد  نجفی  ۲۴۰۳۷

۲۰۳مرادعلی  نصر اللهی  ۲۹۰۱۳

۲۰۴غلامعلی  نظری  ۱۹۳۷۳

۲۰۵احمد  نظری پور  ۱۹۳۷۳

۲۰۶رجب نعمتی  ۳۰۰۲۸

۲۰۷جواد  نمازی مکی  ۱۹۰۲۹

۲۰۸محمد نوری استادی  ۱۹۴۰۲

۲۰۹فراحم  نوری نوران  ۱۰۰۰۳

۲۱۰بی بی فاطمه نیاز پیر مرادی ۳۸۰۱۷

۲۱۱عبدالمجید نیک روان  ۱۷۲۴۸

۲۱۲ابراهیم  هادی  ۱۳۳۲۲

۲۱۳نصرت الله  واحدی  ۲۴۰۳۷

۲۱۴محمدرضا  واعظیان  آشپزخانه ابوالجدایل

۲۱۵علی حسین  ولی پور  ۱۸۰۰۳

۲۱۶علی محمد یحیی پور  ۲۸۱۵۹

۲۱۷سید ابوالقاسم  یغطین  ۲۴۰۱۹

۲۱۸ابوبکر  یوسفی  ۱۲۰۱۲

۲۱۹مجهول الهویه  ۳۸۰۱۷

۲۲۰مجهول الهویه

۲۲۱مجهول الهویه

۲۲۲مجهول الهویه

۲۲۳مجهول الهویه

۲۲۴مجهول الهویه

۲۲۵مجهول الهویه

۲۲۶مجهول الهویه

۲۲۷مجهول الهویه

۲۲۸مجهول الهویه

لینک: http://mojahedan.com/?p=2118
توجه: «مطلب شما را با نام خودتان منتشر می کنیم»
پرینت اشتراک گذاری در فیسبوک اشتراک گذاری در توییتر اشتراک گذاری در گوگل پلاس
بازدید: ۱
بانک اطلاعاتی شهدای مدافع حرم
ورود به کانال تلگرام مجاهدان
برچسب ها:
دیدگاه ها

» کادر مجاهدان مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
» پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
» پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
» دیدگاه های ارسال شده توسط شما، در ابتدا توسط کادر مجاهدان برسی و سپس منتشر خواهد شد.