شعری تقدیم به «آل سقوط»

به گزارش مجاهدان؛ هجویه ای برای آل سعود که به شهدای منا تقدیم شده است…

ای گونی کود پای دربند
ای آل سقوط غرقه در گند
ای با تروریست خورده پیوند
ای دشمن عالم و هنرمند
در درس حماقت شده ای بیست
از آل سعود پست تر نیست

در کوه بدی آل سعودید
خوش نام نه هستید و نه بودید
پیوسته چو نفت در رکودید
گرچه خودتان معدن کودید
ای غده ی چرک و چربی، ای “کیست”
از آل سعود پست تر نیست

از مفتی مفت خور بگویم؟
یا از پدرت _شتر_ بگویم؟
از متحدت کمور بگویم؟
ارجاع دهم تو را به گویم
ای مادر داعش، پدرش کیست؟
از آل سعود پست تر نیست

هرچند دلاور و دلیرم
با صلح سرشته شد خمیرم
تا اینکه تو را کشم به زیرم
“بنشینم و صبر پیش گیرم”
بر خودروی عمر تو دهم ایست
از آل سعود پست تر نیست

لینک کوتاه مطلب: http://mojahedan.com/?p=8650


این خبر را به اشتراک بگذارید :