دسته: مصاحبه هاRSS
مصاحبه این جانباز قابل انتشار نیست!
۱۰ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه
سایت رهیاب خوزستان منتشر کرد;

مصاحبه این جانباز قابل انتشار نیست!

اول بار نیست که از دردها، رنج‌ها و بی‌مهری‌هایی می‌شنویم که نصیب خانواده‌های شهدا شده. همیشه زیر رگبار غرولندهایی بودند که بعضی‌ها با کنایه به آنان می‌گفتند.حاج منصور! داستان تو از آنجایی خیلی سخت می‌شود که مسئول مربوطه به تو می‌گوید: «چه گرفتاری شده‌ایم با شما جانبازان!» راستی مگر او از نَفَست خبر نداشت؟ نَفَسی که به سختی می‌آمد و می‌رفت.