دسته: خبر کوتاهRSS
داعشی این تازه جنگ نرم ماست
۳۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

داعشی این تازه جنگ نرم ماست

به گزارش مجاهدان، نادر ختایی، شاعردر واکنش به شلک موشک توسط سپاه به مواضع داعش در سوریه شعری سروده است. ما حسابمان از این دنیا جداست نسل ما با جنگ و آتش آشناست چند سیلی خوردی و‌خوابت پرید داعشی این تازه جنگ نرم ماست